Dermatológia pre prax 3/2014

Hyperhidróza: anatómia, patofyziológia a liečba s dôrazom na úlohu botulotoxínu A

MUDr. Michaela Blaško, PhD.

V článku sa venujeme anatómii, fyziológii a klinickému obrazu fyziologického a nadmerného potenia a prehľadu liečebných postupov dostupných zo svetovej literatúry. Hyperhidrosis (nadmerné potenie) je chronické ochorenie, ktoré môže viesť k vzniku emocionálnych a sociálnych problémov, rovnako ako k pracovnému, fyzickému a psychickému dyskomfortu. Vo väčšine prípadov je príčina nadmerného potenia neznáma. Primárna hyperhidróza sa začína v detstve a postihuje 0,6 % – 3 % populácie. Farmakologická terapia fokálnej hyperhidrózy zahŕňa lokálnu a celkovú liečbu, ionoforézu a injekcie botulotoxínu.

Kľúčové slová: botulinum neurotoxin, hyperhidróza, ionoforéza, axilárna, palmárna, gustatórna, kompenzačná, lokálna liečba, celková liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hyperhidrosis: anatomy, pathofyziology and treatment with an emphasis on the role of botulinumtoxin

Clinical features, anatomy and physiology of hyperhidrosis are presented with a review of the world literature on treatment. Hyperhidrosis (excessive sweating) is a chronic autonomic disorder that can be debilitating leading to emotional and social embarrassment, as well as occupational, physical and psychological disability. In a majority of cases, the cause of hyperhidrosis is unknown. Primary hyperhidrosis starts in childhood and affects 0,6 % – 3 % of the population. Pharmacological treatments of hyperhidrosis include topical, oral and iontophoretic treatments as well as botulinumtoxin injections.

Keywords: botulinum neurotoxin, hyperhidrosis, iontophoresis, axillary, palmar, gustatory, compensatory, topical agents, oral agents.