Dermatológia pre prax 3/2017

Balneoterapia detí v Prírodných liečebných kúpeľoch Smrdáky a hodnotenie jej efektu u detí s atopickou dermatitídou

MUDr. Alena Masarovičová, MUDr. Ján Lidaj

V článku autori opisujú komplexnú balneoterapiu detí s kožnými ochoreniami v Prírodných liečebných kúpeľoch Smrdáky, ktoré sú známe sírovodíkovými minerálnymi prameňmi. Už 42 rokov sa v týchto kúpeľoch liečia deti so všetkými chronickými neinfekčnými kožnými ochoreniami. Najčastejšie prichádzajú deti s atopickou dermatitídou, psoriázou, akné, sklerodermiou a ichtyózou. V závere článku je publikovaná štúdia hodnotenia efektu trojtýždňovej balneoterapie pomocou indexu SCORAD (SCORing Atopic Dermatitis – skórovanie atopickej dermatitídy) a štandardizovaného dotazníka CDLQI (Children’s Dermatology Life Quality Index – detský dermatologický index kvality života) u detí s atopickou dermatitídou. Hodnota indexu SCORAD sa zlepšila o 84,56 % (p < 0,0001), štatisticky signifikantne sa zlepšila aj kvalita života pacientov.

Kľúčové slová: balneoterapia, sírovodík, kožné ochorenia, atopická dermatitída, SCORAD

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Balneotherapy of children in Natural Health Spa Smrdaky and assessment of its effect in children with atopic dermatitis

Authors of the article describe complex balneotherapy of children suffering from skin diseases in Natural Health Spa Smrdaky, which are well known because of hydrogen sulfide mineral springs. Children suffering from all noninfectious chronic skin diseases have been treating there for over 42 years. The majority of patients are children suffering from atopic dermatitis, psoriasis, acne vulgaris, sclerodermia and ichthyosis. At the close of the article is published a study, which evaluate the effect of 3-weeks complex balneotherapy in children suffering from atopic dermatitis with SCORAD (SCORing Atopic Dermatitis) - there was 84,56 % improvement (P < 0,0001) and with standardized questionnaire CDLQI (Children’s Dermatology Life Quality Index) - there was statistically significant improvement of quality of life.

Keywords: balneotherapy, hydrogen sulfide, skin diseases, atopic dermatitis, SCORAD