Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2014

Krvácanie v kardiochirurgii a manažment pooperačného krvácania

MUDr. František Sabol, PhD., doc. MUDr. Pavol Török, CSc., MUDr. Jozefína Cocherová

Krvácanie v kardiochirurgii je druhou najčastejšou pooperačnou komplikáciou, hlavne po operáciách s použitím mimotelového obehu. Klinické prejavy krvácania sa vyskytujú približne u 20 % pacientov a závažné krvácanie u 5 – 7 % pacientov. Príčiny krvácania sú multifaktoriálne a sú spájané s použitím mimotelového obehu. Pooperačné krvácanie, revízie pre krvácanie aj početné krvné transfúzie sú spojené so zvýšenou morbiditou aj mortalitou. Manažment krvácania začína už predoperačnou prípravou, pokračuje v perioperačnom období s dôrazom na manažment pooperačného krvácania.

Kľúčové slová: kardiochirurgia, pooperačné krvácanie, mimotelový obeh, krvné transfúzie, manažment pooperačného krvácania.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bleeding in cardiac surgery and management of postoperative bleeding

In cardiac surgery, bleeding is the second most frequent postoperative complication, especially after using of the cardiopulmonary bypass (CPB). Clinical manifestations of bleeding occur about in 20% patients and 5-7% of these patients have severe bleeding. The causes are multifactorial and are associated with the use of the CPB. Postoperative bleeding, surgical re-exploration and multiple blood transfusions are associated with increased morbidity and mortality. The management of the postoperative bleeding starts in the pre-operative period, continues during the perioperative period with emphasis on the management of postoperative bleeding.

Keywords: cardiac surgery, postoperative bleeding, cardiopulmonary bypass, blood transfusions, management of the postoperative bleeding.