Ambulantná terapia 2/2007

FARMAKOTERAPIE BENIGNÍ HYPERPLÁZIE PROSTATY - PREVENCE, ÚČINNÉ PREPARÁTY, NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

MUDr. Miloš Broďák, MUDr. Lukáš Holub

Benigní hyperplazie prostaty je častou nemocí stárnoucích mužů. Její léčba prodělala v posledních patnácti letech ohromný pokrok. Nejčastěji používaným způsobem léčby je farmakoterapie. Nejúčinnější preparáty jsou alfablokátory a blokátory 5-alfa reduktázy, případně jejich kombinace. Autoři popisují možnosti současné farmakoterapie, její efektivitu i nežádoucí účinky.

Kľúčové slová: benigní hyperplazie prostaty, farmakoterapie, fytoterapie, alfablokátor, blokátor 5-alfa reduktázy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PHARMACOTHERAPY OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA, PREVENTION, EFFECTIVE MEDICATIONS, ADVERSE EVENTS

Benign prostatic hyperplasia is common disease of aging men. The therapy has made great improvements in the last the fifteen years. The most common mode of treatment is pharmacotherapy. The most effective drugs are alpha 1-adrenergic blockers and 5-alpha reductase inhibitors, possibly a combination of these drugs. The authors describe current pharmacotherapy, its efficacy and adverse events.

Keywords: benign prostatic hyperplasia, pharmacotherapy, phytotherapy, alpha-blocker, 5-alpha-reductase inhibitor