Search parameters
Search results
 • Platelet hyperaggregability during pregnancy – experiences of one centre
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Zuzana Jedináková, PhD., RNDr. Jela Ivanková, Ing. Ingrid Škorňová, PhD., doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., MUDr. Tomáš Bolek, PhD., Katarína Furindová, Bc. Patrícia Mešová, Ivana Nahálková, prof. MUDr. Matej Samoš, PhD., prof. MUDr. Ján Danko, CSc., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (3/2023, Original articles & case reports )
 • COVID-19, coagulation and thrombosis
  doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
  (1/2023, Main topic )
 • Recommendation of antitrombotic prophylaxis in patients with COVID-19 issued by the Slovak society for thrombosis and hemostasis
  doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., MBA, MUDr. Juraj Chudej, PhD., MBA, doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (1/2023, Main topic )
 • Abstract: Protein S deficiency in pregnancy – introduction and own experience
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Nana Niyonzima Norheim, doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., MUDr. Jela Ivanková, RNDr. Jana Žolková, PhD., RNDr. Ľubica Vadelová, PhD., doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., prof. MUDr. Ján Danko, CSc., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (2/2022, Original articles )
 • Tridsiate výročie založenia Kliniky hematológie a transfúziológie v Martine a 8. ročník Svetového dňa trombózy na Slovensku
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD., doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., doc. Ing. Mgr. Bc. Roman Kotlín, Ph.D., MHA, MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., MUDr. Miroslava Drotárová, MUDr. Lenka Lisá, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA, MUDr. Ľubica Váleková, PhD., MUDr. Monika Brunclíková, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (2/2022, Events )
 • Hemostáza a trombóza opäť hlavnou témou v Martine
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Michal Kováčik, doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Tomáš Bolek
  (2/2019, Events )
 • Piaty ročník Svetového dňa trombózy na Slovensku
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Emília Flochová, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Tomáš Bolek, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MUDr. František Nehaj, prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
  (2-3/2018, Events )
 • Acquired hemophilia A
  Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
  (3-4/2017, Main topic )
 • Štvrté pokračovanie Svetového dňa trombózy v Martine
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Zuzana Jedináková, PhD.
  (3-4/2017, Events )
 • Tehotenstvo a poruchy hemostázy
  doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
  (2/2016, Editorial )
 • Hemostasis and pregnancy complications
  doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
  (2/2016, Main topic )
 • Druhý ročník Svetového dňa trombózy na Slovensku
  prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Lucia Stančiaková, MUDr. Juraj Sokol, PhD., doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc., MUDr. Zuzana Jedináková, PhD.
  (2/2015, Events )
 • VTE risk factors from hematologist’s point of view
  doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
  (1/2014, Main topic )
 • Superficial thrombophlebitis – diagnostics and treatment. Guidelines.
  prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., MUDr. Andrej Džupina2, prof. MUDr. Mária Frankovičová, CSc.3, doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc.4, prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. 5, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. 6, prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. 7, MUDr. Augustín Mistrík 8, doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., mim. prof. 9, prof. MUDr. Ján Murín, CSc. 10, prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc. 11, doc. MUDr. Ján Staško, CSc. 12, prof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc., 13 prof. MUDr. Mária Šimaljaková, CSc. 14
  (Suplement 1/2011/2011, Supplement )