Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Ergonomie v hospicové péči
    PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D., PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D., Doc. PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph.D., PhDr. Hana Heiderová
    (2e/2016, Pôvodné články )
  • Anestéziológ a profesionálne riziko
    MUDr. Monika Grochová, PhD., MUDr. Štefan Trenkler, PhD., doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Jana Šimonová, MPH
    (1/2016, Prehľadové články )