Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Bolesti chrbta
  MUDr. Ivan Gogolák, PhD.
  (1/2013, Medziodborové konzílium )
 • Syndróm trasenia dieťaťom
  MUDr. Marián Fedor, MUDr. Peter Ďurdík, prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.
  (4/2005, PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY )
 • Cerebrovaskulárne ochorenia u detí
  MUDr. Miriam Kolníková, MUDr. Marta Miklošková, doc. MUDr. Pavol Sýkora CSc.
  (4/2012, Prehľadové články )
 • Vertigo u detí
  doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc., MUDr. Lucia Švecová, MUDr. Gonzalo Ramos Rivera
  (2/2015, Prehľadové články )