Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Dojčenie a lieky
    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Martina Perháčová
    (2/2016, Klinická farmácia )
  • Anestéziológ a profesionálne riziko
    MUDr. Monika Grochová, PhD., MUDr. Štefan Trenkler, PhD., doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Jana Šimonová, MPH
    (1/2016, Prehľadové články )