Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Vrodené trombofilné poruchy krvných doštičiek
  MUDr. Lenka Bartošová, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Jela Ivanková, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
  (1/2011, Hlavná téma )
 • Monitorovanie protidoštičkovej liečby
  MUDr. Daniela Kotuličová, MUDr. Peter Chudý, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
  (1/2011, Hlavná téma )
 • Syndróm lepivých doštičiek
  prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Lenka Lisá, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (2/2016, Prehľadové články )