Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • HIT – funkčný test stanovenia heparínom indukovanej trombocytopénie
  Ing. Ingrid Škorňová, PhD., Ing. Andrea Vážanová, PhD., MUDr. Viliam Lauko, Prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Tomáš Bolek, MUDr. Martin Schnierer, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
  (1/2020, Pôvodné práce )
 • Farmakologické vlastnosti dabigatranu
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Tomáš Bolek, doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.
  (1/2019, Hlavná téma )
 • Piaty ročník Svetového dňa trombózy na Slovensku
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Emília Flochová, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Tomáš Bolek, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MUDr. František Nehaj, prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
  (2-3/2018, Odborné podujatia )
 • XXV. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou v Martine
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., RNDr. Jela Ivanková, MUDr. Juraj Sokol, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (2-3/2018, Odborné podujatia )
 • Hemofília A a riziko vzniku inhibítora – čo zmenila štúdia SIPPET?
  Prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, MUDr. Pavol Hollý, PhD, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
  (3-4/2017, Hlavná téma )
 • Manažment vybraných kardiovaskulárnych ochorení u starších pacientov s hemofíliou A
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Tomáš Bolek, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (3-4/2017, Hlavná téma )
 • Trombofilné stavy
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., RNDr. Jela Ivanková, MUDr. Ivana Plameňová , PhD., prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
  (2/2017, Hlavná téma )
 • Trombofilné stavy vo vzťahu ku gravidite
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., RNDr. Jela Ivanková, prof. MUDr. Ján Danko, CSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
  (2/2017, Hlavná téma )
 • Prierezové údaje Národného registra trombofilných stavov Slovenskej republiky
  MUDr. Lucia Stančiaková, MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, RNDr. Jela Ivanková, Kvetoslava Kulichová
  (1/2017, Pôvodné práce a kazuistiky )
 • Monitorovanie hemostázy u žien s rizikovou tehotnosťou na antikoagulačnej liečbe
  doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Lucia Stančiaková, MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Zuzana Jedináková, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., Mgr. Lukáš Duraj, PhD., RNDr. Ľubica Kořínková
  (3/2016, Hlavná téma )
 • Von Willebrandova choroba – profylaxia a liečba
  MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Lucia Stančiaková, MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD.
  (3/2016, Prehľadové články )
 • Syndróm lepivých doštičiek
  prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Lenka Lisá, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (2/2016, Prehľadové články )
 • Biosimilars – generické kópie rôznych typov biotechnologických liekov?
  doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD.
  (1/2015, Prehľadové články )
 • Analýza multimérov von Willebrandovho faktora pri von Willebrandovej chorobe
  prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof., Ing. Ingrid Škorňová, MUDr. Pavol Hollý, PhD.
  (1/2014, Pôvodné práce a kazuistiky )
 • Trombocytové koncentráty a ich použitie
  MUDr. Pavol Hollý, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Renáta Pizurová, MUDr. Lenka Bartošová, PhD., Bc. Oľga Škvarenková, Jana Zeiselová
  (1-2/2012, Prehľadové články )
 • Heparínom indukovaná trombocytopénia – kazuistika
  MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Lenka Bartošová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Jozef Kerný, CSc.
  (1/2011, Hlavná téma )