Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Diabezita a hyperurikémia
    Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC, prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc., MUDr. František Sándor, PhD., FCCP, MUDr. Peter Vaňuga, PhD., prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
    (5/2021, Téma roka )