Všeobecné informácie

Najnovšie trendy v diagnostike karcinómu prostaty

Termín:

17. apríl – 31. máj 2023

Forma:

Webinár - záznam s AD testom

Organizátor:

Slovenská lekárska komora

Odborný garant:

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

Poplatky:

online podujatie je zdarma

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. K webináru sa viaže AD test s možnosťou získať 2 CME kredity.

AD test je určený len pre lekárov členov SLK. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Webinár

Webinár Najnovšie trendy v diagnostike karcinómu prostaty môžete po registrácii sledovať na našom e-learningovom portáli mudr.online.

Na tejto stránke môžete po vzhliadnutí webinára vyplniť aj AD test.

Program

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte:

Program podujatia - na stiahnutie

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Partner