Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Dekubitus – ako prejav kritickej končatinovej ischémie?
    MUDr. Lucia Maheľová, MUDr. Lucia Kukučková, MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH, doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof., RNDr. Ján Luha, CSc.
    (1/2014, Pôvodné práce a kazuistiky )
  • Médiokalcinóza – marker zvýšeného kardiovaskulárneho rizika
    prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Michal Makovník, MUDr. Stella Hlinšťáková, doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., Mgr. Margita Fülleová, MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD.
    (1/2011, Pôvodné práce a kazuistiky )