Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Diagnostika osteoporózy
    MUDr. Zdenko Killinger, PhD., prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Lahim Baqi, MUDr. Patrícia Hrúziková
    (11/2005, Téma )
  • Trombocytové koncentráty a ich použitie
    MUDr. Pavol Hollý, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Renáta Pizurová, MUDr. Lenka Bartošová, PhD., Bc. Oľga Škvarenková, Jana Zeiselová
    (1-2/2012, Prehľadové články )