Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Plazmatické hladiny prozánětlivých kininů u aneuryzmatu abdominální aorty
    prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Jiří Moláček, PhD., MUDr. Karel Houdek,MUDr. Inka Třešková, MUDr. Andrea Ňaršanská, MUDr. Miroslav Polák, prof.MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., Dr. Jindra Vrzalová, PhD., doc.MUDr.Jitka Kočová, CSc.,doc. MUDr. Zbyněk Tonar, PhD.,MUDr. Věra Křížková, PhD., doc. MUDr. Ludmila Boudová, PhD.
    (2/2011, Hlavná téma )
  • Expresia izoforiem syntázy oxidu dusnatého v stene varikóznych žíl
    prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., MUDr. Zora Haviarová, PhD., prof. MUDr. Peter Mráz, DrSc., MUDr. Andrea Janegová, MUDr. Pavel Janega, PhD., MUDr. Peter Kováč, PhD., doc. MUDr. Štefan Durdík, PhD.
    (2/2011, Pôvodné práce a kazuistiky )