Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Farmakokinetické modelovanie I. Kompartmentové modelovanie
    Doc. RNDr. Zuzana Vitková, PhD., prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD., prof. Ing. Ján Murgaš, PhD., prof. Ing. Anton Vitko, PhD., Ing. Jarmila Oremusová, PhD., Ing. Marián Tárník, PhD.
    (1-2/2020, PÔVODNÉ PRÁCE )
  • Farmakokinetické modelovanie II.
    Doc. RNDr. Zuzana Vitková, PhD., prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD., doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, PhD., prof. Ing. Ján Murgaš, PhD., Ing. Marián Tárník, PhD., prof. Ing. Anton Vitko, PhD.
    (3/2020, PÔVODNÉ PRÁCE )