Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Vysoký tlak v žilovom riečisku dolných končatín
    prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD., doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
    (4/2010, Hlavná téma )
  • Kompartment syndróm
    prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., RNDr. Ivan Varga, PhD., MUDr. Radoslav Zamborský, MUDr. Vladimír Popelka, PhD., RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.
    (1-2/2012, Prehľadové články )