Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Akútna ischémia hornej končatiny u novorodenca
    MUDr. Martin Pribula, MUDr. Ľuboš Hlinka, PhD., MUDr. Lucia Lúčanová, PhD., MUDr. Igor Šinák, PhD., MUDr. Martin Očkaj, MUDr. Terézia Pribulová
    (2/2021, Hlavná téma )
  • Trombofilné stavy a gravidita
    doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Lenka Bartošová,, doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
    (1/2010, Hlavná téma )