Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Zo zahraničnej literatúry
  (1/2017, Informácie & komentáre )
 • Spontánní pneumomediastinum s podkožním emfyzémem
  prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc., MUDr. Pavel Geier, MUDr. Eva Klásková, MUDr. Roman Juřenčák, doc. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., MUDr. Jiří Bučil, MUDr. Josef Pokorný, RNDr. Kateřina Zedníková
  (4/2005, KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA )
 • Otravy u detí
  PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MPH
  (5/2014, Prehľadové články )