Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Malígne nádory kostí u detí
    MUDr. Kristína Klučková, MUDr. Miroslava Makohusová, MUDr. Karin Baníková, doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc., MUDr. Henrieta Šidlová , PhD., prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
    (1/2017, Prehľadové články )
  • Neskorá diagnostika germinálneho nádoru testis a jej vplyv na prognózu pacienta
    doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc., MUDr. Andrea Mocná, MUDr. Judita Puškáčová, PhD., doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., MUDr. Andrea Čechvalová, MUDr. Jaroslav Molčan
    (2/2015, Pôvodné práce & kazuistiky )