Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Suicidalita u poruch osobnosti
    doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D., MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D., Mgr. Zuzana Sedláčková, PhDr. Marie Ocisková, Ph.D., prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc., MUDr. Aleš Grambal, Ph.D.
    (4/2016, Prehľadové články )
  • Deprese a paranoidní porucha osobnosti
    prof. MUDr. Ján Praško, CSc., Mgr. Zuzana Sedláčková, Mgr. Marie Ocisková
    (4/2015, Prehľadové články )