Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Hernie v jazve
    doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc., MUDr. Barbora Vichová, MUDr. Milan Oravský, MUDr. Vladimír Bak
    (10/2009, Medziodborové konzílium )