Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Akútne leukémie v detskom veku
    doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc., MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
    (4/2012, Prehľadové články )
  • Deficit vitamínu B12
    prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Zuzana Kuková, MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH, MUDr. Gabriela Hrčková, MUDr. Katarína Juríčková
    (5/2016, Pôvodné práce & kazuistiky )