Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Kompartment syndróm
    prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., RNDr. Ivan Varga, PhD., MUDr. Radoslav Zamborský, MUDr. Vladimír Popelka, PhD., RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.
    (1-2/2012, Prehľadové články )
  • Transplantácie obličiek s komplikovaným cievnym zásobením
    MUDr. Erik Tóth, MUDr. Štefan Hulík, PhD., FEBS, MPH, MUDr. Rastislav Kalanin, PhD., MUDr. Tomáš Gajdzik, PhD., MPH, MUDr. Zuzana Lukáčová, MPH, doc. MUDr. Janka Kaťuchová, PhD., MUDr. Diana Tomašurová
    (2/2016, Pôvodné práce a kazuistiky )