Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Albrightova hereditární osteodystrofie
  MUDr. Denisa Kacerovská, Ph.D., doc. MUDr. Dmitry V. Kazakov, Ph.D., Mgr. Jana Němcová, RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D., prof. MUDr. Michal Michal
  (2/2010, Medziodborové konzílium )
 • Skrotálna kalcinóza
  MUDr. Zoltán Szép, PhD., MUDr. Elena Kvičová, MUDr. Petronela Bušíková, PhD.
  (4/2012, Pôvodné články & kazuistiky )
 • Vysoké členkové tlaky a kardiovaskulárna morbidita
  MUDr. Miriam Kozárová, PhD., MUDr. Mária Rašiová, PhD., MUDr. Dáša Kmecová, PhD., MUDr. Július Kmec, CSc.
  (1/2014, Prehľadové články )
 • Varices cruris et femoris ossificantes
  prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc., prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., MUDr. Zuzana Červená
  (1/2014, Pôvodné práce a kazuistiky )
 • Liečba kritickej končatinovej ischémie prostaglandínom E1
  doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., MUDr. Denisa Čelovská, PhD., MUDr. Andrea Komorníková, MUDr. Ewald Ambrózy, PhD., MUDr. Matej Bendžala, PhD.
  (2/2015, Pôvodné práce a kazuistiky )
 • Médiokalcinóza – marker zvýšeného kardiovaskulárneho rizika
  prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Michal Makovník, MUDr. Stella Hlinšťáková, doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., Mgr. Margita Fülleová, MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD.
  (1/2011, Pôvodné práce a kazuistiky )