Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Avaskulárna nekróza hlavy femuru
  MUDr. Boris Šteňo, PhD.
  (3–4/2013, Medziodborové konzílium )
 • Raynaudov fenomén ako súčasť choroby z vibrácií
  doc. MUDr. Igor Bátora, PhD., MUDr. Lucia Maheľová, MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MUDr. Andrej Bízik, MUDr. Lucia Kukučková, doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
  (3/2012, Medziodborové konzílium )
 • Osteoporóza a kvalita života
  doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., Mgr. Tomáš Ďurdík
  (6/2015, Prehľadové Články )
 • Diagnostika osteoporózy
  MUDr. Zdenko Killinger, PhD., prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Lahim Baqi, MUDr. Patrícia Hrúziková
  (11/2005, Téma )
 • Je angiológ ohrozený chorobou z povolania?
  doc. MUDr. Igor Bátora, PhD., MUDr. Lucia Maheľová, MUDr. Lucia Kukučková, MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH, doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD. MPH, mim. prof.
  (2/2013, Prehľadové články )