Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Enterálna výživa v chirurgii
    MUDr. Róbert Duchoň, MUDr. Ildikó Lichvárová, MUDr. Róbert Šucha, MUDr. Jozef Dolník, MUDr. Daniel Pinďák
    (5/2011, Prehľadové Články )
  • Karcinóm orofaryngu
    MUDr. Tibor Barta, PhD., MUDr. Michal Rosoľanka, MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
    (4/2009, Prehľadové Články )