Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Molekulová genetika pre lekárov
    prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD., Mgr. Michaela Čižmárová
    (6/2013, Prehľadové články )
  • PEMPHIGUS ERYTHEMATOSUS
    MUDr. Alena Machovcová, MBA, MUDr. Linda Bláhová, MUDr. Vít Campr, doc. MUDr. Lumír Pock, CSc
    (3-4/2007, Kazuistiky )