Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Archibaldovo znamení
    MUDr. Jan Papež, prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Jiří Štarha, Ph.D., MUDr. Petr Jabandžiev, MUDr. Jana Šuláková, MUDr. Jan Šenkyřík
    (2/2018, Orbis Pictus Medicus )
  • Albrightova hereditární osteodystrofie
    MUDr. Denisa Kacerovská, Ph.D., doc. MUDr. Dmitry V. Kazakov, Ph.D., Mgr. Jana Němcová, RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D., prof. MUDr. Michal Michal
    (2/2010, Medziodborové konzílium )