Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Extrakčné metódy v príprave liekových foriem II.
  Doc. RNDr. Zuzana Vitková, PhD., prof. Ing. Jarmila Pavlovičová. PhD., doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, PhD., doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
  (1/2021, PÔVODNÉ PRÁCE )
 • Extrakčné metódy v príprave liekových foriem I.
  Doc. RNDr. Zuzana Vitková, PhD., prof. Ing. Jarmila Pavlovičová. PhD., doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, PhD., doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
  (4/2020, PÔVODNÉ PRÁCE )
 • Farmakokinetické modelovanie II.
  Doc. RNDr. Zuzana Vitková, PhD., prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD., doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, PhD., prof. Ing. Ján Murgaš, PhD., Ing. Marián Tárník, PhD., prof. Ing. Anton Vitko, PhD.
  (3/2020, PÔVODNÉ PRÁCE )
 • Farmakokinetické modelovanie I. Kompartmentové modelovanie
  Doc. RNDr. Zuzana Vitková, PhD., prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD., prof. Ing. Ján Murgaš, PhD., prof. Ing. Anton Vitko, PhD., Ing. Jarmila Oremusová, PhD., Ing. Marián Tárník, PhD.
  (1-2/2020, PÔVODNÉ PRÁCE )