Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Dialyzační amyloidóza
    prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., MUDr. Radoslav Roman, doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc., MUDr. Darja Krusová, Ph.D., MUDr. Jan Svojanovský, Ph.D.,, MUDr. Lukáš Pazourek
    (6/2015, Elektronická príloha )