Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Potenciálne efekty systémového biobankovania na Slovensku
    Ing. Ľubica Kotorová Slušná, PhD., dipl. Ing. Peter Amersdorfer, PhD., Doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD., Mgr. Miroslav Chovanec, PhD., RNDr. Ivica Kvietiková, PhD., MAS IP ETHZ
    (2/2023, Klinický výskum v onkológii )
  • Etablovanie systémovej biobankovej infraštruktúry na Slovensku
    Doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD., Mgr. Miroslav Chovanec, PhD., RNDr. Ivica Kvietiková, PhD., Mgr. Martina Antošová, PhD. MBA, doc. Mgr. Roman Hrstka, PhD, Ing. Ján Strnádel, PhD., RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc., Ing. Michal Janovčík, PhD., prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., Mgr. Denisa Fedáková, PhD., Mgr. Katarína Kováčová, doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., prof. MUDr. Michal Mego, DrSC., prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
    (1/2023, Klinický výskum v onkológii )