Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Použití terapeutických dopisů ke zpracování traumatických emocí z dětství
  Prof. MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Aneta Sandoval, MUDr. Daniela Jelenová, MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D., PhDr. Tomáš Divéky, PhD., prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D., MUDr. Zuzana Sigmundová
  (1/2017, Elektronické publikácie )
 • Depresívne poruchy v DSM-5
  PhDr. Tomáš Diveky, MUDr. Branislav Moťovský, PhD., MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.
  (2/2015, Hlavná téma )
 • Neurokognitívne deficity u pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou
  doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD., MUDr. Branislav Moťovský, PhD., PhDr. Tomáš Divéky, PhD., MUDr. Róbert Košťan, MUDr. Bohdana Bírešová, MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.
  (4/2014, Prehľadové články )
 • Bipolárna porucha v DSM-5
  PhDr. Tomáš Diveky, MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D., MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
  (2/2014, Hlavná téma )
 • Stigmatizace a panická porucha
  MUDr. Aleš Grambal, prof. MUDr. Ján Praško, CSc., PhDr. Tomáš Diveky, MUDr. Dana Kamarádová, MUDr. Daniela Jelenová, MUDr. Barbora Mainerová, doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
  (4/2013, Prehľadové články )
 • Agorafobie a její léčba
  MUDr. Zuzana Sigmundová, MUDr. Aleš Grambal, prof. MUDr. Ján Praško, CSc., PhDr. Tomáš Diveky, MUDr. Dana Kamarádová, MUDr. Petr Šilhán
  (3/2012, Prehľadové články )
 • Kognitivní deficity u schizofrenie
  PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D., MUDr. Katarína Obereignerů, Mgr. Tomáš Divéky, prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
  (3/2011, Prehľadové články )
 • Projevy schizofrenie v testu kresby lidské postavy
  PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D., MUDr. Katarína Obereignerů, Mgr. Tomáš Divéky, PhDr. Renata Gajdačková, Mgr. Magdaléna Šmídová, Mgr. David Čáp, prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.
  (3/2011, Psychoterapia )
 • Úzkostné poruchy v neurologii
  MUDr. Pavel Doubek, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., doc. MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Tomáš Diveky, MUDr. Aleš Grambal, MUDr. Zuzana Grambalová, MUDr. Erik Herman, Ph.D.
  (4/2010, Z pomedzia neurológie )