Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Analýza nespavosti a jej terapie počas pandémie COVID-19
    PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., PharmDr. Zuzana Koblišková, PhD., Mgr. Monika Čiernik, doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc (HTA)
    (3/2022, PÔVODNÉ PRÁCE )