Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Cerebrálna amyloidná angiopatia
    MUDr. Veronika Vestenická, PhD., MUDr. Stanislav Šutovský, PhD., MUDr. Zuzana Čarnická, PhD., doc. MUDr. Branislav Kollár, PhD., MUDr. Pavel Šiarnik, MUDr. Lucia Krížová
    (3/2015, Informácie z praxe )
  • Cievne mozgové príhody
    MUDr. Veronika Vestenická, PhD.
    (6/2002, Hlavná téma )