Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Získaná hemofília A
    MUDr. Lenka Lisá, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA, MUDr. Renáta Pizurová, MUDr. Katarína Stašková, prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
    (1/2021, Hlavná téma )
  • Trombocytové koncentráty a ich použitie
    MUDr. Pavol Hollý, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Renáta Pizurová, MUDr. Lenka Bartošová, PhD., Bc. Oľga Škvarenková, Jana Zeiselová
    (1-2/2012, Prehľadové články )