Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Možnosti včasnej diagnostiky pertussis
    prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, RNDr. Daniela Hučková, RNDr. Katarína Kollárová, MUDr. RNDr. Jaroslava Adamčáková, RNDr. Ľubor Kováč
    (4/2009, Prehľadové články )