Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Hypoglykémie pri akcelerovanom hladovaní
    MUDr. Monika Rosoľanková, MUDr. Simona Tárnoková, MUDr. Katarína Brennerová, Doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.
    (4/2020, Prehľadové články )
  • Hypoglykémie u detí starších ako jeden rok
    MUDr. Ľubica Tichá, PhD., prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc., MUDr. Juraj Staník, PhD., MUDr. Katarína Brennerová, MUDr. Monika Rosoľanková, MUDr. Daniela Staníková, Mgr. Daniela Gašperíková, PhD.
    (1/2015, Prehľadové články )