Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Mozgové aneuryzmy – úvod do diagnostiky
    MUDr. Jozef Bandžák, MUDr. Ivan Vulev PhD., MPH, FCIRSE, MUDr. Juraj Mikuláš, CSc., MUDr. Peter Drobný, MUDr. Hajnalka Csonga, MUDr. Monika Mravcová, MUDr. Denisa Minárová, MUDr. Tibor Balázs, MUDr. Samuel Hadvig, MUDr. Martin Kucharík, MUDr. Peter Michalka PhD., MUDr. Matúš Kuniak
    (2/2020, Hlavná téma )
  • Intervenčná rádiológia v liečbe periférnych artériovenóznych malformácií
    MUDr. Rastislav Bažík, MUDr. Tibor Balázs, MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, MUDr. Peter Drobný, MUDr. Juraj Mikuláš, CSc., MUDr. Jozef Bandžák, MUDr. Monika Mravcová, MUDr. Denisa Minárová, MUDr. Marek Tóth, MUDr. Tatiana Banášová, MUDr. Miroslava Plžová
    (2-3/2018, Hlavná téma )