Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Nové perorálne antikoagulanciá v klinickej praxi z pohľadu hematológa
  Prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MDDr. Ján Staško, MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
  (6/2018, Lieky & liekové skupiny )
 • Anémie – liečba
  prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Emília Flochová, PhD., doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof., MUDr. Lucia Stančiaková
  (5/2015, Prehľadové Články )
 • Anémie – diagnostika a diferenciálna diagnostika
  prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Emília Flochová, PhD., doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof., MUDr. Lucia Stančiaková
  (4/2015, Prehľadové Články )