Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Cievne mozgové príhody u detí z pohľadu pediatra
  MUDr. Ľudmila Doláková, MUDr. Ing. David Černík, MBA, MUDr. Stanislav Okapec, MUDr. Filip Cihlář, PhD., MUDr. Pavel Kmeč, MUDr. Juraj Oravec, MUDr. Eva Bubanská, PhD., MUDr. Katarína Okáľová, PhD., MUDr. Katarína Tabačáková, prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
  (4/2021, Prehľadové články )
 • Nové ochorenia vhodné na novorodenecký skríning na Slovensku
  RNDr. Mária Knapková, PhD., MUDr. Katarína Okáľová, PhD., PhDr. Zuzana Mydlová, MUDr. Katarína Tabačáková, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
  (2/2020, Prehľadové články )
 • Od symptómu k syndrómu
  MUDr. Zuzana Podmanická, MUDr. Viera Rajčanová, MUDr. Katarína Okáľová, PhD., prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., MUDr. Eva Bubanská, PhD., MUDr. Helena Fillová, doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD., MUDr. Júlia Horáková, PhD., MUDr. Sabina Šufliarska, PhD., MUDr. Alica Chocholová, PhD.
  (6/2017, Pôvodné práce & kazuistiky )
 • Detská mozgová obrna
  MUDr. Katarína Okáľová
  (4/2008, Prehľadové články )