Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Venózny tromboembolizmus u pacientov s COVID-19
  doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Lenka Lisá, PhD., MUDr. František Nehaj, PhD., prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (1/2021, Odborné podujatia )
 • Hemostáza a trombóza opäť hlavnou témou v Martine
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Michal Kováčik, doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Tomáš Bolek
  (2/2019, Odborné podujatia )
 • Piaty ročník Svetového dňa trombózy na Slovensku
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Emília Flochová, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Tomáš Bolek, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MUDr. František Nehaj, prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
  (2-3/2018, Odborné podujatia )
 • XXV. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou v Martine
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., RNDr. Jela Ivanková, MUDr. Juraj Sokol, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (2-3/2018, Odborné podujatia )
 • Trombofília a hepatocelulárny karcinóm
  MUDr. Matej Hrnčár, MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Dagmar Styková, prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
  (2/2017, Prehľadové články )
 • Genetické pozadie syndrómu lepivých doštičiek u pacientok s abortami
  prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., RNDr. Mária Škereňová, RNDr. Jela Ivanková, prof.MUDr. Ján Staško, PhD.
  (2/2016, Hlavná téma )
 • Syndróm lepivých doštičiek
  prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Lenka Lisá, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (2/2016, Prehľadové články )
 • Prevencia venózneho tromboembolizmu a metastatický karcinóm prsníka
  prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Branislav Bystrický, MUDr. Filip Kohútek, MUDr. Matej Hrnčár, MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Andrej Rosík
  (2/2016, Pôvodné práce a kazuistiky )
 • Trombóza a lymfoproliferatívne ochorenia
  doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Matej Hrnčár, MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Andrej Rosík
  (2/2015, Prehľadové články )
 • Druhý ročník Svetového dňa trombózy na Slovensku
  prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Lucia Stančiaková, MUDr. Juraj Sokol, PhD., doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc., MUDr. Zuzana Jedináková, PhD.
  (2/2015, Odborné podujatia )
 • Biosimilars – generické kópie rôznych typov biotechnologických liekov?
  doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD.
  (1/2015, Prehľadové články )
 • Heydeho syndróm: etiopatogenéza, diagnostika a liečba
  doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Juraj Sokol, MUDr. Radoslava Šimonová
  (2/2014, Prehľadové články )
 • Retinálna venózna oklúzia
  prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, MUDr. Juraj Sokol, MUDr. Radoslava Šimonová1, MUDr. Katarína Kabačová, doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof.
  (3-4/2012, Prehľadové články )
 • Národný register trombofilných stavov v Slovenskej republike
  MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Lenka Bartošová, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
  (2/2011, Elektronická príloha )
 • Funkcia krvných doštičiek vo vzťahu k cievnej stene
  MUDr. Peter Chudý, PhD., MUDr. Daniela Kotuličová, MUDr. Juraj Chudej, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
  (1/2011, Hlavná téma )
 • Monitorovanie protidoštičkovej liečby
  MUDr. Daniela Kotuličová, MUDr. Peter Chudý, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
  (1/2011, Hlavná téma )