Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Onkologické ochorenia a COVID-19
  MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Natália Pazderová, MUDr. Zuzana Mináriková, PhD., MUDr. Eva Zomborská, MUDr. Ján Slopovský, MUDr. Benjamin Špánik, MUDr. Štefan Pörsök, PhD.
  (3/2022, Hlavná téma )
 • Ako liečiť kolorektálny karcinóm v kontexte nových poznatkov o nových molekulárnych markeroch
  MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Štefan Pörsök, PhD., MUDr. Natália Pazderová, MUDr. Zuzana Mináriková, PhD., MUDr. Eva Zomborská, MUDr. Ján Slopovský, MUDr. Benjamin Špánik
  (3/2021, Prehľadové Články )
 • Liečba COVID-19 u onkologických pacientov
  MUDr. Ján Slopovský, MUDr. Benjamin Špánik, MUDr. Eva Zomborská, MUDr. Natália Pazderová, MUDr. Tomáš Šálek, JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M., MUDr. Štefan Pörsök, PhD., Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA
  (2/2021, Hlavná téma )
 • Online nástroje na hodnotenie rizika v onkológii
  MUDr. Ján Slopovský, JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M., MUDr. Natália Pazderová, MUDr. Benjamin Špánik, MUDr. Eva Zomborská, MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Štefan Pörsök, PhD.
  (4/2020, Prehľadové Články )