Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Liečba COVID-19 u onkologických pacientov
    MUDr. Ján Slopovský, MUDr. Benjamin Špánik, MUDr. Eva Zomborská, MUDr. Natália Pazderová, MUDr. Tomáš Šálek, JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M., MUDr. Štefan Pörsök, PhD., Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA
    (2/2021, Hlavná téma )
  • Online nástroje na hodnotenie rizika v onkológii
    MUDr. Ján Slopovský, JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M., MUDr. Natália Pazderová, MUDr. Benjamin Špánik, MUDr. Eva Zomborská, MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Štefan Pörsök, PhD.
    (4/2020, Prehľadové Články )