Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Glossitis atrophica (Vyhladený jazyk)
    MDDr. Marcel Riznič, PhD., Doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc., MUDr. Silvia Timková, PhD., MDDr. Martina Kyjovská Čičváková
    (1/2018, Medziodborové konzílium )