Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Glossitis atrophica (Vyhladený jazyk)
  MDDr. Marcel Riznič, PhD., Doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc., MUDr. Silvia Timková, PhD., MDDr. Martina Kyjovská Čičváková
  (1/2018, Medziodborové konzílium )
 • Lingua geographica (mapovitý jazyk)
  MUDr. Silvia Timková, PhD., Doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc., Doc. MUDr. Ján Vodrážka, CSc., MDDr. Marcel Riznič, PhD., MUDr. Jozef Minčík, PhD., MDDr. Andrea Konečná
  (2/2017, Medziodborové konzílium )
 • Lingua plicata
  MUDr. Silvia Timková PhD., Doc. MUDr. Eugen Ďurovič DrSc., MDDr. Marcel Riznič PhD., MUDr. Jozef Minčík PhD., MDDr. Andrea Konečná
  (1/2017, Medziodborové konzílium )
 • Potreba panoramatickej rádiodiagnostiky v diferenciálnej diagnostike stomatodýnií
  MUDr. Silvia Timková PhD., Doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc., MUDr. Marcel Riznič, PhD., MUDr. Andrea Konečná
  (2/2016, Pôvodné práce & kazuistiky )