Všeobecné informácie

Simanov 19. deň detskej chirurgie

Informácia

Milé kolegyne, milí kolegovia,

Simanov deň detskej chirurgie, 19. ročník, sa uskutoční 11. decembra 2020 už tradične v Pálffyho paláci, Zámocká 47 v Bratislave.

Pozývame Vás všetkých, s ktorými spolupracujeme, bez rozdielu špecializácie. Vítame prednášky z teoretických i klinických odborov.

Prihlášky na aktívnu účasť (názov, autori) posielajte mailom na kongres@solen.sk do 15. novembra 2020.

Dúfame, že naše stretnutie bude multiodborové a prezentované práce budú mať rovnakého menovateľa - pacienta, o ktorého sa staráme spoločne.

Veríme, že program, ktorý Vám ponúkneme, bude bohatý. Jeho obsah závisí od nás všetkých.

Srdečne pozývajú

Jozef Babala, Igor Béder, Bruno Rudinský, Ľubomír Sýkora, a František Horn

Kontakt
Realizátor

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. 02/5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:
Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, 0910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.