Dôležitá informácia

Vážení lekári, partneri a účastníci,

programový výbor podujatia a spoločnosť SOLEN poverená organizačným zabezpečením si Vás dovoľujeme informovať, že podujatie Networking mladých neurológov sa v plánovanom termíne 21. a 22. októbra 2020 neuskutoční.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu, v ktorej chceme chrániť najmä Vás lekárov, sme sa rozhodli odložiť podujatie na vhodnejší termín, o ktorom Vás budeme včas informovať.

Všeobecné informácie
NOVÝ TERMÍN

Networking mladých neurológov, 2. ročník

Pôvodný termín konania:

21. – 22. október 2020

Nový termín konania:

Zatiaľ nie je určený.

Odborný garant:

doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Organizátor:

Slovenská neurologická spoločnosť SLS

Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s. r. o.

Poplatky:

Bez poplatku

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

Program
Oznámenie:

Podujatie je určené pre neurológov do 35 rokov!

V mene programového výboru podujatia si Vám dovoľujeme dať do pozornosti možnosť prihlásiť vlastnú kazuistiku z praxe, ktorú prednášajúci odprezentujú na tomto podujatí.

Vítané sú kazuistiky s videom.

Prihlášku na aktívnu účasť spolu s názvom, menami spoluautorov a krátkym abstraktom kazuistiky prosíme poslať mailom na Daša Búzeková kongres@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. 02/5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:
Kontakt pre vystavovateľov:

Helena Machánková, 0910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať