Všeobecné informácie

Medicína pre prax, kongres lekárov 1. kontaktu, 16. ročník

Termín:

31. marec – 1. apríl 2022

Miesto:

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

Pod záštitou:
 • Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva
 • Katedra všeobecného lekárstva LF SZU v Bratislave
Odborný garant:

doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor

Poplatky:

Prezenčná účasť

 • vopred – 30 €
 • na mieste 31. marca – 1. apríla 2022 – 50 €

Strava

 • obed - 10 €

Online účasť

 • 2-dňový prístup – 30 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Na základe registrácie Vám bude zaslaná zálohová faktúra.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, občerstvenie počas prestávok a prístup k záznamom prednášok po skončení kongresu.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Program

Hlavné témy:

 • Bolesti hlavy
 • Metabolický syndróm
 • COVID-19 v kontexte iných ochorení – medziodborový pohľad
 • Urgentná medicína
 • Právna poradňa
 • Varia
Ubytovanie

Pre účastníkov vieme ubytovanie zabezpečiť v mieste konania: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava, prípadne v blízkych hoteloch.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk

COVID-19

Výbor podujatia sleduje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a o zmenách ohľadom podujatia budeme všetkých záujemcov priebežne informovať.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať