Úvodné slovo

EEG kurz – úvod do problematiky

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na plánované vzdelávacie podujatie pod záštitou Slovenskej ligy proti epilepsii – EEG kurz.

EEG kurz je určený pre neurológov so záujmom o elektrofyziológiu. Bude pozostávať z dvoch častí – jarnej (20. – 24. marec 2023) a jesennej (19. - 22. september 2023). Nie je možné prihlásiť sa len na jednu časť.

Vzhľadom na to, že kurz má limitovanú kapacitu 20 miest, prosíme záujemcov, aby v krátkosti opísali dôvody, prečo chcú kurz absolvovať, a spolu s presným udaním pracoviska svoju žiadosť zaslali mailom na buzekova@solen.sk do 10. februára 2023 (vrátane).

SLAE na zasadnutí orientačne 15. februára 2023 vyberie účastníkov podľa regiónu a dôležitosti. Ak nebudete zaradení na kompletný kurz a budete mať záujem, môžete sa zúčastniť online formou aspoň úvodných prednášok v uvedených dňoch: 20. – 22. 3. a 18. – 19. 9. 2023.

Kurz bude spoplatnený, pôjde približne o sumu 300 EUR (zvýhodnený poplatok budú mať členovia SLAE), a zakončený potvrdením SLAE o absolvovaní EEG kurzu s udelenými kreditmi. Online prednášky budú rovnako podliehať poplatku, ktorý bude zvýhodnený pre členov SLAE. O ich sledovaní bude vydaný doklad pre potreby pracovného voľna, ale bez udelenia kreditov.

Záujemcom, ktorí nebudú mať možnosť zúčastniť sa kurzu v roku 2023, sa budeme snažiť garantovať miesto v budúcom roku.

Za organizačný výbor:

Doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Neurologická klinika UPJŠ LF a UN LP Košice
Predsedníčka Slovenskej ligy proti epilepsii

Všeobecné informácie
Termín:

20. – 22. marec 2023, teoretická časť - ONLINE live stream

23. – 24. marec 2023, praktické workshopy - BA, BB, MT, KE

Pod záštitou:

Slovenská liga proti epilepsii SNeS SLS

Odborný garant:

doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.

Miesto konania:

Teoretická časť bude prebiehať v dňoch 20. – 22. 3. 2023 ako ONLINE live stream na https://www.mudr.online/ z pracovísk v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a Košiciach.

Praktické workshopy sa uskutočnia v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a Košiciach v dňoch 23. – 24. 3. 2023. Praktické workshopy budú prebiehať osobitne prezenčnou formou v réžii jednotlivých regionálnych pracovísk, pričom termín ich konania bude vopred dohodnutý s vybranými účastníkmi, ktorí na základe účasti získajú certifikát o absolvovaní EEG kurzu pod záštitou SLAE.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, 0910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať