Všeobecné informácie

EEG kurz

Termín:

18. – 19. september 2023, teoretická časť - ONLINE live stream

20. – 22. september 2023, praktické workshopy - BA, BB, MT, KE

Pod záštitou:

Slovenská liga proti epilepsii SNeS SLS

Odborný garant:

doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.

Miesto konania:

Teoretická časť bude prebiehať v dňoch 18. – 19.9.2023 ako ONLINE live stream na https://www.mudr.online/.

Praktické workshopy sa uskutočnia v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a Košiciach v dňoch 20. – 22.9.2023.

Praktické workshopy budú prebiehať osobitne prezenčnou formou v réžii jednotlivých regionálnych pracovísk, pričom termín ich konania bude vopred dohodnutý s vybranými účastníkmi, ktorí na základe účasti získajú certifikát o absolvovaní EEG kurzu pod záštitou SLAE.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, 0910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať